Hoppa till sidans innehåll

Facit


 

Tipstolva 26 maj 2019

1. Vad skjuter man på varandra i det klassiska racingspelet ”Mario Kart”? 1. Pilar X. Sköldpaddskal 2. Stjärnor 2. Vad för slags djur är en basilisk? 1. Fisk X. Spindel 2. Ödla 3. Vem framförde 90-tals hiten ”Trust me”? 1. Dr. Alban X. Leila K 2. Pandora 4. I vilket landskap ligger Bengtsfors? 1. Bohuslän X. Dalsland 2. Värmland 5. Vilken färg har kärnan på en pistagenöt? 1. Brun X. Grön 2. Gul 6. Sveriges djupaste sjö ligger i södra Lappland. Vad heter den? 1. Hornavan X. Storavan 2. Torneträsk 7. Vad kallas den grupp av grundämnen där fluor, klor, brom, jod och astat ingår? 1. Alkalimetaller X. Halogener 2. Ädelgaser 8. Sigismund var kung i Sverige 1592 - 1599. Vilket land var han kung i 1587 – 1632? 1. Norge X. Polen 2. Tyskland 9. Vilket grundämne har den kemiska beteckningen K? 1. Kalcium X. Kalium 2. Kol 10. Vad kallades vägen som kungarna förr använde genom bl.a. Södermanland? 1. Eriksgatan X. Riksvägen 2. Sörmlandsdelen 11. Saab Sonett kom i sitt första utförande 1956. Vad fick den för modellbeteckning? 1. Saab 91 X. Saab 94 2. Saab 97 12. Idag är det Mors dag. Dagen har sitt ursprung i USA (1908.) När firades Mors dag första gången i Sverige? 1. År 1919 X.  År 1921 2. År 1934 Rätt tipsrad: X22 XX1 XXX 1X1 

 

Tipstolva den 19 maj 2019

1. Vad brukar man kalla de sparade högar med död ved som vi aktivt samlat ihop för att gynna biologisk mångfald t. ex. insekter, svampar, etc. ? 1. Rishögar X. Faunadepåer 2. Skräphögar 2. I Bullerdalen finns flera växter som inte finns på många platser i landet. En som blommar nu är en lågväxande ört vars stödblad, där blomman sitter, lyser i en gulgrön färg. Vad heter den? 1. Gullpudra X. Gulsippa   2. Svalört 3. I Bullerdalens ravinsystem är det vattnet som formar kanterna. Vid högt vattenstånd, mycket nederbörd kan ravinernas kanter rasa ner och bilda erosionsbranter. Vad kallas dessa blottade jordkanter? 1. Jordskred X. Rasskred 2. Nipor 4. Vilket av följande alternativ är ett av de största hoten mot grundvattenbildningen? 1. Det regnar och snöar mindre, då fylls inte grundvattnet på i samma takt X. Dikning, uträtade vattendrag gör att regnvattnet rinner ut där det fallit ner och inte hinner bilda nytt grundvatten 2. Varmare och soligare väder gör att mycket vatten avdunstar innan det hinner bilda nytt grundvatten 5. Här skördas ”Matilda”? 1. Jordgubbslandet X. Potatislandet 2. Äppelträdet 6. Fokus inom fysiken är ett annat ord för…? 1. Brännpunkt X. Fryspunkt 2. Smältpunkt 7. Vilken metall utgör huvuddelen i nysilver? 1. Koppar X. Tenn 2. Zink   8. Var i människokroppen finns det ovala fönstret? 1. Knäet X. Ögat 2. Örat 9. ”Provencale” innebär kryddad med? 1. Curry X. Paprika 2. Vitlök 10. Vem löste den gordiska knuten? 1. Alexander den store X. Aristoteles 2. Leonardo da Vinci 11. Ett svenskt lövträd fäller sina löv gröna, vilket? 1. Alen X. Lönnen 2. Sälgen 12. Vad är maträtten kalvdans huvudsakligen gjord av? 1. Kalvkött X. Råmjölk 2. Äggvita Rätt tipsrad: X12 XX1 122 11X      

 

 

Tipstolva 12 maj 2019 

1. Hur många kvadratmeter är ett tunnland? 1. ca 1000 m X. ca 5000 m 2. Ca 10 000 m 2. I vilken amerikansk delstat ligger Las Vegas? 1. Arizona X. Kalifornien 2. Nevada 3. Vad heter floden som bland annat rinner genom Tjeckien och Dresden och mynnar ut i Hamburg? 1. Elbe X. Weser 2. Rhen   4. Vad kallades den operation som de allierade i andra världskriget inledde den 6 juni 1944? 1. Overlord X. Normandie 2. Sword 5. Vad är en brushane för något? 1. Fjäril X. Fågel 2. Skalbagge   6. Vad är en pagod för typ av byggnad? 1. Fästning X. Slott 2. Tempel 7. Om du besöker det kända operahuset La Scala, i vilken italiensk stad är du då? 1. Milano X. Rom 2. Venedig 8. Om en kemisklösning är neutral, vad har den då för pH-värde? 1. 5 X. 7   2. 9 9. Vilken tidning delar ut bragdmedaljen varje år? 1. Dagens Nyheter X. Göteborgs-Posten 2. Svenska Dagbladet 10. Vad för slags växt är en Saguaron? 1. En kaktus X. En palm 2. Ett slags bambu 11. Hur lång är en halvlek i basket? 1. 15 minuter X. 20 minuter 2. 30 minuter 12. Varifrån kommer HP-såsen? 1. England X. Frankrike 2. Mexico Rätt tipsrad: X21 1X2 1X2 1X1

Tipspromenad den 5 maj 2019 

1. Vad står bokstaven P för i förkortningen ”GPS”? 1. Placing X. Positioning 2. Precisely 2. Vad betyder ordet habil? 1. Duglig X. Långsam 2. Nervös 3. Vad är en ”Podenco ibicenco”? 1. En hundras X. En slags druva  2. En sorts lerjord 4. Vilken av följande danser ingår inte i klassisk tiodans? 1. Bugg X. Cha-cha-cha 2. Pasodoble 5. Till vilken instrumentgrupp hör en ”oboe”? 1. Mässingblås X. Träblås 2. Slagverk 6. Vem företrädde Margarethe II på den danska tronen? 1. Fredrik IX X. Christian X 2. Fredrik VIII 7. Vilket av dessa alternativ är inte namnet på en konjak? 1. Camus X. Gironde 2. Renault 8. Vad heter regementsläkaren Krank i serietidningen ”91:an” i förnamn? 1. Karl-Arne X. Sven-Arne 2. Sven-Olof 9. Vad innebär att parentera? 1. Hålla minnestal X. Strunta i 2. Vårda 10. Vad heter ledaren för elefanthjorden i Kiplings Djungelboken? 1. Kapten Nemo X. Kung Louie 2. Överste Hathi 11. Vad heter Sveriges tredje största ö? 1. Orust X. Södertörn 2. Torsö 12. Vilken fågel är Europas minsta? 1. Blåmes X. Kungsfågel 2. Talltita

Rätt tipsrad: X11 1X1 X11 2XX

 

Tipstolva 28 april 2019

1. Vad är detta för växt som blommar på bar kvist? 1. Magnolia X. Buxbom 2. Rhododendron 2. I år fyller Barbiedockan…? 1. 40 år X. 50 år 2. 60 år 3. Vad hette varuhuset som inrymdes i Folkets Hus lokaler när de stod klara 1953? 1. Aveny X. Epa 2. Domus 4.Var i Karlskoga stod Lunnedskyrkan innan den flyttades till landtungan mellan de två sjöarna Alkvettern och Lonnen? 1. Ekmansdalen X. Frödingsparken 2. Skogsrundan 5. I vilket väderstreck från centrum räknat ligger stadsdelen Ekeby i Karlskoga? 1. Norr X. Söder 2. Väster 6. Vad fanns i nuvarande Konsthallen på 1800-talet, innan det blev konsthall? 1. Lasarett X. Rådhus 2. Arrestlokal 7. Vad kallas detta vävsätt? 1. Tuskaft X. Rosengång 2. Gåsöga 8. Vad kallas växter med ett gemensamt namn, som börjar växa efter en skogsbrand? 1. Pyrofiler X. Perenna 2. Bienner 9. Var i Karlskoga låg Baptista Schreibers byggnad invigd år 1932? Byggnaden revs 1953. 1. Övre Trädgårdsgatan X. Nickkällgatan 2. Stråkgatan 10. Vad kallas grannfastigheten till Arbetarmuseet Gråbo som visar tidstypiska hem från 1885, 1918 och 1942? Där har också Karlskoga Motorveteraner sin nya klubblokal. 1. Kajkullen X. Korpkullen 2. Kråkkullen 11. Vem har namnsdag i dag 28 april? 1. Kristina X. Anders, Andreas 2. Ture, Tyra 12. Karlskoga Motorsportvecka och Karlskogafesten arrangeras tillsammans med näringsliv, kommun och föreningar. ”Konst, Fart & Design” arrangeras som en del i Motorsportveckan. Kulturen lyfts fram till nya målgrupper. Detta sker årligen vecka…? 1. 20 X. 24 2. 32 Rätt tipsrad: 121 222 X1X X2X                

 

Tipspromenad den 22 april 2019

1. Var ligger Stillhetens hav – Mare Tranquillitatis? 1. På Mars X. På månen 2. På Venus 2. Frank Andersson vann OS-brons i brottning 1984, i vilken stad? 1. Atlanta X. Barcelona 2. Los Angeles 3. Hur många nollor har talet En biljon? 1. 10 nollor X. 12 nollor 2. 14 nollor 4. Han tecknas som tvivlaren i apostelskaran kring Jesus. Vem? 1. Markus X. Petrus 2. Tomas 5. Hur framställs klenäter? 1. Flamberas X. Friteras 2. Gratineras 6. Vid vilken stor sjö ligger Karelska näset? 1. Ladoga X. Onega 2. Peipus 7. Vad innebär det att ”maja”? 1. Pryda med grönt X. Städa hela huset 2. Väva med vävstol 8. Vilket år sjönk passagerarfärjan Estonia? 1. 1992 X. 1994 2. 1996 9. Makassarolja användes förr…? 1. i håret X. som handsalva 2. Till bilmotorn 10. Vad kallas ibland en cylinderformad hög hatt? 1. Knallhatt X. Stetsonhatt 2. Stormhatt 11. Vad för slags djur är en Muntjak? 1. Antilop X. Hjort 2. Häst 12. Vilken av följande växter används vanligen inte som brännvinskrydda? 1. Dunört X. Johannesört 2. Malört Rätt tipsrad: X2X 2X1 1X1 2X1   

Tipspromenad den 14 april 2019

1. Påskharen! Traditionen med påskharen är känd ända sedan 1600-talet. I vilket land har den sitt ursprung? 1. Danmark X. Sverige 2. Tyskland 2. Vad brukar onsdagen före påsk kallas för? 1. Askonsdagen X. Dymmelonsdagen 2. Mummelonsdagen 3. Vilken fågel brukar förknippas med Vårfrudagen? 1. KanadagåsX. Stork 2. Trana 4. Var ligger Påskön? 1. I Atlanten X. I indiska oceanen 2. I Stilla havet 5. Vilket datum har vi EU-val i Sverige? 1. 12 maj X. 19 maj 2. 26 maj 6. Vita höns värper så gott som bara vita ägg, och bruna höns bruna ägg. Men vad beror äggets storlek på? 1. Fodret X. Hönans storlek 2. Hönans ålder 7. Vilket av namnen är en sort av påsklilja? 1. King Alfred X. King Charles 2. King Edward 8. I vilket land finns inte huggormen i vilt tillstånd? 1. England X. Frankrike 2. Spanien 9. Hur börjar texten till Prins Gustafs ”Vårsång”? 1. Glad såsom fågeln X. Vintern rasat ut 2. Vårvindar friska 10. Vilken titel hade Jerry Williams första LP-skiva? 1. Jerry 21 X. I Can Jive 2. Power of Soul 11. Vilket bilmärke har en stjärnbild som symbol? 1. Mazda  X. Mitsubishi 2. Subaru 12. Vilket smeknamn har MMA-utövaren Alexander Gustafsson? 1. The Fighter X. The Hammer 2. The Mauler Rätt tipsrad: 2X2 222 121 122  

 

Tipstolva 7 april 2019

1. Frågan är: Vad hette kungen, som gav Sverige nödmynt i pungen? 1. Adolf Fredrik X. Karl XII 2. Sigismund 2. På vilken ö är det gynnsamt att spana, om du vill beskåda Fata Morgana? 1. Irland X. Island 2. Sicilien 3. Vinden blåste och sanden drev! Vad är en del av Falsterborev? 1. Grundkallen X. Landsort 2. Måkläppen 4. En flaska som är värd att spara! Vad kallas chiantivinets bastomspunna tara? 1. Fiasco X. Fiella 2. Presto 5. Vilken konstnär har skapat bilden Solstickan på våra tändsticksaskar? 1. Anders Zorn X. Carl Larsson 2. Einar Nerman 6. Vilken vetenskapsman var det som bland annat formulerade gravitationslagen? 1. Charles Darwin X. Isaac Newton 2. Jonathan Swift 7. Vilken konstriktning var Salvadore Dali en av de främsta förespråkarna för? 1. Kubismen X. Naivismen 2. Surrealismen 8. En ört som är vanlig i de svenska fjällen, den brukar slå rot på fuktiga ställen? 1. Hönsbär X. Råbär 2. Tranbär 9. Vad kallas en lins som buktar inåt? 1. Konkav X. Konvex 2. Linjär 10. Mellan vilka länder är Rio Grande gränsflod? 1. Colombia – Peru X. Portugal – Spanien 2. USA – Mexico 11. Vad kallas ett guldsmedsarbete av fina, snodda guld- eller silvertrådar? 1. Filigran X. Filipin 2. Fimbul 12. Sista frågan – sent omsider! Vad mätte vinklar i gamla tider? 1. Andreaskors X. Davidsharpa 2. Jakobstav Rätt tipsrad: X22 12X 211 212

Tipspromenad den 31 mars 2019

1. Hur många medaljer tog Hanna Öberg i skidskytte-VM i Östersund? 1. Två X. Tre 2. Fem 2. Vilket är Norrlands sydligaste landskap? 1. Gästrikland X. Härjedalen 2. Medelpad 3. I vilket yrke använder man en spaltlampa? 1. Optiker X. Snickare 2. Tandläkare 4. Romarna skrev DC, vad skriver vi? 1. 250 X. 300 2. 600 5. Hur lång är en engelsk mil? 1. ca: 1 600 m X. ca: 5 000 m 2. 10 000 m 6. I vilket landskap ligger Alvesta? 1. Dalarna X. Småland 2. Västmanland 7.      När levde heliga Birgitta Birgersdotter? 1. 1100-talet X. 1300-talet 2. 1500-talet 8. Vilken kung står staty på Stortorget i Malmö? 1. Gustav III X. Karl X Gustav 2. Karl X1 9. Från vilket landskap kommer maträtten ”nävgröt”? 1. Gotland X. Lappland 2. Värmland 10. Vilken typ av mjöl ingår i den ryska rätten Blinier? 1. Bovetemjöl X. Dinkelmjöl 2. Majsmjöl 11. Vilket av namnen är inte upphov till ett hopp i konståkning? 1. Isander X. Lutz 2. Rittberger 12. Vad är namnet på arenan som Brynäs IF spelar sina hemmamatcher? 1. Gavlerinken Arena X. Gevalia Arena 2. Norrporten Arena 

Rätt tipsrad: X11 21X XX2 111                                        

 

 

 

Tipstolva 24 mars 2019

1.På Island finns många heta källor. Vad kallas en sådan källa? 1. Gejser X. Glaciär 2. Jökel 2. Vilket av följande länder är ett sultanat? 1. Oman X. Turkmenistan 2.Tadzjikstan 3. Var i Västergötland ligger den så kallade Knallebygden? 1. Bollebygden X. Falbygden 2. Sjuhäradsbygden 4. En jordgubbe är en…? 1. Kärnfrukt X. Skenfrukt 2. Stenfrukt 5. Farmakologi är läran om…? 1. Hormoner X. Läkemedel 2. Nervsystemet 6. Choklad! Namnet Marabou har företaget fått efter det djur som prydde chokladförpackningarna i starten. Vilket djur? 1. Björn X. Mammut 2. Stork 7. Vilken färg har frukten Carambola? 1. Gul X. Lila 2. Röd 8. Vad är en elritsa för något? 1. En fågel X. En fisk 2. En svamp 9. Bratislava är huvudstad i…? 1. Slovenien X. Slovakien 2. Tjeckien 10. Vilken stad kan förknippas med sifferkombinationen 4711? 1. Amsterdam X. Hamburg 2. Köln 11. Hur många tidzoner är jorden indelad i? 1. Fyra X. Tolv 2. Tjugofyra 12. Vilket av dessa bilmärken har en modell med beteckningen M5? 1. BMW X. Ferrari 2. Toyota Rätt tipsrad: 112 XX2 1XX 221

 

Tipspromenad den 17 mars 2019 

1. Rädda Barnen finns på plats i Sverige och många andra länder. Hur många? 1. 99 st X. 109 st 2. 119 st 2. Hur stor del av Rädda Barnens intäkter går till insatser för barn? 1. 80 % X. 85 % 2. 90 %    3. Purlitzerpriset utdelas till en…? 1. Miljökämpe X. Fredskämpe 2. Journalist 4. I vilken världsdel ligger massajernas land? 1. Afrika X. Australien 2. Sydamerika 5. Att Wilhelm Tell träffade äpplet med sin pil känner vi till, men från vilket land kom han? 1. Schweiz X. Tyskland 2. Ungern 6. I vilken sport använder man en omvänd backhammer? 1. Brottning X. Gymnastik 2. Tennis 7. Hur många månader är en ko dräktig? 1. Nio X. Tolv 2. Femton 8. Vad heter det gulröda ämnet i bland annat morötter? 1. Karoten X. Keratin 2. Niacin 9. Vilkenförfattare har skrivit dramat ”Dödsdansen”? 1. Ibsen X. Lagerkvist 2. Strindberg 10. Vilken av Medelhavets öar är störst? 1. Kreta X. Sardinien 2. Sicilien 11. Vad är kryptogamer? 1. Chifferkod X. Sporväxter 2. Urtidsödlor 12. Vem är mor till Oden, Vile och Ve i den nordiska mytologin? 1. Aslög X. Bestla 2. Ingjald

  Rätt tipsrad: 222 111 112 2XX                                          

 

Tipstolva 10 mars 2019 

1.Vad är smöröga? 1. En blomma X. En maträtt 2. En sjukdom 2. Vilken färg har smaragder? 1. Gröna X. Röda 2.Vita 3. Hundstjärnan är himlens ljusstarkaste, vilket är dess rätta namn? 1. Cassiopeia X. Sirius 2. Venus 4. Från vilket land härstammar schackspelet? 1. Indien X. Japan 2. Ryssland 5. Vilket av dessa instrument trakteras av bleckblåsare? 1. Kornett X. Krumhorn 2. Oboe   6. Högsäsong för semlor! Vilken svensk kung påstås ha ätit ihjäl sig på läckerheterna? 1. Adolf Fredrik X. Karl XV 2. Fredrik I 7. Vilken svensk åkare har tagit flest VM-medaljer i alpint genom tiderna? 1. Anja Pärson X. Ingemar Stenmark 2. Pernilla Wiberg 8. Vilket redskap kan underlätta arbetet om du lagar mat ”á la Julienne”? 1. Ballongvisp X. Mandolin 2. Purépress 9. Vilket år fick svenska kvinnor för första gången rösta i riksdagsvalet? 1. 1898 X. 1921 2. 1936 10. Vem uppfann det första användbara luftfyllda däcket? 1. John Dunlop X. Charles Goodyer 2. Bröderna André och Edouard Michelin 11. Vad kallas gasledningen mellan Ryssland och Tyskland? 1. Baltic Stream X. Greenstream 2. Nord Stream 12. Abba vann Eurovision 1974 i…? 1. Brighton X. Dublin 2. London Rätt tipsrad: X1X 111 1XX 121

 

 

Uppdaterad: 16 SEP 2018 13:57 Skribent: Annika Eriksson

Postadress:
Korpförening Karlskoga - Korpen
Kyrkotorpsgatan 3
69131 Karlskoga

Kontakt:
Tel: 0730846017
E-post: This is a mailto link

Se all info